De zorg op De Rank

De zorg op onze school is in handen van de Interne Begeleiders, Dineke Wesdijk, Marion van Putten en Patricia van Campen. Zij coördineren de zorg, overleggen met de leerkrachten en ouders en overleggen indien nodig met derden. Dineke Wesdijk is de Ib-er van de groepen 1 en 2 van zowel de Oranjelaan als de Lisstraat.. Marion van Putten is de Ib-er voor de groepen 3 tot en met 8 van de Lisstraat en Patricia van Campen is de Ib-er voor de groepen 3 tot en met 8 van de Oranjelaan.

 
De Interne Begeleiders sturen Dorine Blom en Marjo van Loenhout aan. Zij zijn onderwijsassistent en gaan met de kinderen aan de slag.