Inschrijven op de Rank
Als een kind 3 jaar is of bij een verhuizing gaan de meeste ouders op zoek naar een basisschool  voor hun kind. Het is goed om dan op de basisschool een kijkje te gaan nemen. Ook bij ons op school bent u van harte welkom! Wij stellen het erg op prijs wanneer u telefonisch een afspraak met ons maakt. We prikken dan een datum waarop wij u het één en ander vertellen over de school, uw vragen beantwoorden en we geven u een rondleiding door de school. De keuze is aan u of uw kind hier bij aanwezig is.

Wilt u een gesprek en een rondleiding op de Lisstraat dan kunt u, bij voorkeur op dinsdag, bellen met Monique Mensen. Het telefoonnummer van de school is: 0181 613294. Wilt u een gesprek en een rondleiding op de Oranjelaan dan kunt u, bij voorkeur op dinsdag, bellen met Patricia van Campen. Het telefoonnummer van de school is: 0181 612219.

Aan het einde van het gesprek en de rondleiding geven wij u de schoolgids mee. Hierin staat beschreven op welke manier wij op CBS De Rank met de kinderen werken maar ook allerlei praktische informatie kunt u hierin lezen. Daarnaast geven wij u informatie mee over voor- en naschoolse opvang en het overblijven. Wij delen een formulier uit over schoolmelk en we hebben een leuke attentie voor de kinderen. Ook het inschrijfformulier delen wij aan u uit. Wanneer u besluit uw kind bij ons op school te willen inschrijven, kunt u het formulier direct invullen maar u kunt dit ook thuis doen en het later inleveren of opsturen.

 We hopen binnenkort met u een afspraak te kunnen maken.